Mergi la conținut

Caută o pagină sau un articol..

Cod de etică

Misiunea Snoop este să producă și să promoveze jurnalismul de investigații și explicativ, în interes public. Le spunem cititorilor noștri adevărul complet și nealterat, așa cum îl putem afla cel mai bine. Ne evaluăm munca în funcție de impactul produs de aceasta în societate.

Snoop este locul către care poate veni oricine vrea să atragă atenția asupra unor abuzuri, nedreptăți sau forme de corupție din sistemele publice sau din companiile private, știind că va fi protejat și că subiectul va fi tratat cu seriozitate. 

Valorile noastre 

Integritatea: Cea mai prețioasă resursă pentru noi e încrederea cititorilor și știm că trebuie să o câștigăm prin tot ceea ce facem. 

Independența: Jurnalismul trebuie să fie independent de orice interese politice, economice, religioase și de orice altă natură. Ne angajăm să urmărim adevărul, indiferent unde ne duce.

Respect și empatie: Ne adresăm unui public divers și încercăm să înțelegem o realitate complexă. La fiecare pas, vom căuta să ne tratăm cititorii, subiectele și colegii cu respect și empatie. 

Transparență: Suntem deschiși față de cititori cu procesele și metodele noastre de jurnalism, dar și cu finanțarea muncii noastre. 

Colaborare: Snoop încurajează cooperarea între redacții, investigațiile transfrontaliere, colaborările cu jurnaliștii locali din țară și, în general, orice efort de punere în comun a resurselor jurnalistice în interesul public. Încurajăm, de asemenea, folosirea resurselor de cunoaștere din mediul academic, nonguvernamental și civic. 

Misiunea și valorile noastre ghidează felul în care ne facem meseria. Documentul de față este menit să orienteze în practică comportamentul jurnaliștilor și colaboratorilor Snoop. 

Cum definim interesul public

Nu există o definiție exhaustivă a interesului public, în practica jurnalistică. Definiția propusă în Ipso Editors’ Code of Practice reprezintă reperul pe care îl vom folosi în practică. Astfel, interesul public include, fără a se limita la:

 • expunerea sau identificarea unei infracțiuni sau a unui comportament antisocial grav;
 • protejarea sănătății/siguranței publice;
 • protejarea publicului de a fi indus în eroare de acțiunile sau declarațiile unui individ sau organizație;
 • dezvăluirea eșecului unei persoane/organizații de a îndeplini obligațiile care-i revin; 
 • dezvăluirea unor nereguli în justiție;
 • contribuirea la dezbaterea publică pe teme serioase de nereguli, comportament neetic sau incompetență ce afectează publicul. 

Există un interes public în libertatea de exprimare însăși. Măsura în care informația este deja în domeniul public (sau urmează să fie) este, de asemenea, un aspect care trebuie luat în considerare, la fel ca și măsura în care materialul în cauză este susceptibil de a contribui la o dezbatere de interes public.

Cum măsurăm succesul materialelor jurnalistice la Snoop 

Impactul este în centrul misiunii jurnalistice a Snoop. Ne judecăm investigațiile și analizele în termeni de relevanță și impact în societate. Astfel, ne interesează măsura în care jurnalismul de pe Snoop se traduce în schimbări palpabile în lumea reală: aducerea de noi elemente în dezbaterea publică, modificări legislative, decizii politice, conștientizare civică pe subiecte importante, dar neglijate. 

Vom trimite semestrial rapoarte către donatorii Snoop cu privire la efectele produse de jurnalismul Snoop în societate. 

Reguli și principii

Principiile și regulile detaliate mai jos se bazează pe ceea ce am învățat de-a lungul anilor, ca reporteri și editori. Înțelegem, de asemenea, că vor exista situații practice care vor necesita discuții suplimentare pe lângă cele conținute în ghid și că documentul poate suferi modificări în timp, pentru că învățăm cu fiecare subiect pe care îl aducem în fața publicului.

În afara echipei editoriale Snoop, asociația va sprijini și alți jurnaliști independenți de investigație. Așteptăm ca și aceștia să respecte același set de reguli:

1. Rămânem fideli faptelor și prezentării lor cu acuratețe, indiferent de subiect și de miza lui. 

2. Niciun subiect nu este tratat corect, dacă nu este abordat complet, dacă omite informații semnificative pentru cititori. 

3. Analizele noastre reprezintă cele mai bune judecăți independente pe care le putem face ca echipă, mai degrabă decât preferințele noastre sau ale surselor noastre.

4. Căutăm să identificăm transparent sursele pentru fiecare informație. Vom păstra anonimitatea surselor (prin folosirea pseudonimelor) numai dacă:

 • acest lucru este necesar pentru protecția lor; 
 • ne oferă informații vitale, pe care nu le putem obține altfel;
 • ne-am asigurat că sunt surse de încredere.

5. Dacă o sursă citată pe o anumită temă are un anumit bias (prejudecată) sau conflict de interese pe acea temă, îl prezentăm ca atare cititorilor. 

6. Acolo unde jurnaliștii au fost de acord cu păstrarea anonimatului unei surse, aceștia au obligația morală să păstreze confidențialitatea sursei, indiferent de consecințe. 

7. Ori de câte ori prezentăm o persoană sau o instituție într-o lumină negativă, trebuie să facem un efort real pentru a obține și punctul de vedere al persoanei respective. Le acordăm un interval de timp rezonabil pentru a ne răspunde înainte de a publica. Ceea ce este „rezonabil” poate depinde de urgența subiectului, dar vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că oamenii nu sunt surprinși de ceea ce scriem despre ei. În cazul în care nu reușim să ajungem la părțile implicate, explicăm pe larg în articol ce eforturi au fost depuse în acest sens. 

8. Publicăm integral orice drept la replică pe care îl primim. 

9. Credem că orice persoană, inclusiv cele din funcții publice sau cu o anumită notorietate, are dreptul la intimitate și viață privată. În practică, asta înseamnă că vom cântări de fiecare dată dacă să publicăm un detaliu de viață privată și vom face asta numai și numai dacă acea informație este cu adevărat relevantă pentru societate – este de interes public, și nu doar satisface interesul publicului. Dezvăluirea unei astfel de informații (de pildă, diagnostic medical, o relație etc.) fără permisiunea subiectului se face doar după o dezbatere internă a redacției. 

10. Acordăm o grijă aparte subiectelor legate de copii, în care scriem despre sau intervievăm persoane minore. Copiii au nevoie de o protecție specială dat fiind că sunt mai puțin conștienți de riscurile și consecințele acțiunilor lor. Având în vedere longevitatea materialelor online, jurnaliștii trebuie să ia în considerare dacă identitățile copiilor (de exemplu, numele și fotografiile) ar trebui să nu fie divulgate pentru a-i proteja de orice risc la adresa imaginii lor pe măsură ce cresc. 

11. Ca regulă generală, copiii nu trebuie să fie fotografiați sau intervievați fără consimțământul unui părinte sau tutore. 

12. Ori de câte ori publicăm date, trebuie să depunem eforturi susținute pentru a verifica și valida integritatea setului de date. 

13. Atunci când o sursă ne furnizează anonim materiale, vom acorda o atenție deosebită pentru a verifica autenticitatea acestor materiale. 

14. Nu publicăm fotografii, înregistrări audio sau video cu persoane din categorii vulnerabile (de pildă, lucrători sexuali, persoane fără adăpost, oameni cu boli psihice, persoane instituționalizate, deținuți etc.), decât dacă sunt îndeplinite simultan următoarele criterii: 

 • publicarea lor este esențială pentru materialul jurnalistic; 
 • putem obține consimțământul informat;
 • nu lezează demnitatea subiecților (acolo unde e cazul, vom anonimiza imaginile). 

15. Detaliile legate de rasa, culoarea, etnia, naționalitatea, religia, vârsta, sexul, identitatea de gen a unei persoane, orientarea sexuală, handicapul sau orice boală fizică sau psihică vor fi menționate numai dacă sunt cu adevărat relevante pentru poveste. Orice tip de exprimare peiorativă sau discriminatorie în legătură cu acestea este strict interzisă.

16. Descrierile sau reprezentările de detalii grafice sau violente ar trebui incluse numai atunci când sunt esențiale pentru faptele jurnalistice. În cazul în care înregistrările audio, video sau fotografiile sunt justificate din punct de vedere editorial, dar sunt susceptibile să afecteze emoțional publicul, poate fi oportun să le prefațăm cu avertismente sau explicații.

17. Vom fi deosebit de atenți în cazul relatărilor despre sinucidere și automutilare, ținând cont de riscul de a încuraja alte persoane. Acest lucru se aplică atât la prezentarea cazului, inclusiv la utilizarea imaginilor, cât și la descrierea metodelor. Orice substanțe sau metode utilizate ar trebui să fie menționate mai degrabă în termeni generali și nu specifici, dacă este posibil. Vom evita speculațiile care par să sugereze o singură explicație/un simplu motiv – acestea sunt adesea complexe. De asemenea, vom evita utilizarea de imagini care ar putea acționa ca declanșatoare, de exemplu locurile în care au avut loc sinucideri sau cicatrici provocate de tăieturi. Vom ține cont de sentimentele rudelor și ale apropiaților. 

18. Nu vom identifica sau publica materiale care ar putea duce la identificarea victimei unei agresiuni sexuale. Excepția de la această regulă o reprezintă cazurile în care victima alege să fie identificată. Chiar și atunci, avem, ca jurnaliști, obligația de a ne asigura că victima înțelege toate consecințele alegerii sale. 

19. Odată documentată și înainte de a fi publicată, fiecare investigație Snoop trece printr-un proces de fact-checking realizat în baza unei proceduri interne. 

20. Vom prioritiza esența în detrimentul senzaționalismului și ne vom asigura că titlurile reflectă întocmai conținutul materialelor jurnalistice.

21. Chiar dacă încercăm să respectăm cele mai înalte standarde jurnalistice, vom greși. Atunci când acest lucru se întâmplă, vom corecta imediat eroarea: complet și transparent față de public.

22. Informațiile rezultate din munca la Snoop nu trebuie dezvăluite în mod privat nimănui (prieteni, familie etc.) până când aceste informații nu sunt puse la dispoziția publicului.

23. Nu plătim pentru interviuri și nu plătim sursele confidențiale pentru informații. 

24. În cultivarea relației cu sursele,  este important să păstrăm o detașare profesională, fără niciun fel de prejudecată. Jurnaliștii pot avea întâlniri informale cu sursele, la o cafea sau un prânz, dar trebuie să țină cont mereu de diferența dintre întâlnirile profesionale și o relație de prietenie.

25. Nu abuzăm de profesia de jurnalist pentru a obține foloase necuvenite. 

26. Finanțarea activității noastre va fi transparentă. De asemenea, vom comunica orice bursă jurnalistică sau grant primit individual sau ca redacție. 

27. Dacă într-un articol Snoop vom scrie despre unul din donatorii asociației, acest lucru va fi menționat în text (indiferent dacă mențiunea e în lumină pozitivă, negativă sau neutră).

28. În comunicarea publică, atât ca organizație, cât și la nivel individual, inclusiv pe rețelele sociale, atât jurnaliștii Snoop, cât și colaboratorii noștri respectă normele generale de decență. 

29. Jurnaliștii Snoop nu pot ocupa funcții executive în nicio companie cu scop lucrativ, cu excepția cazurilor în care board-ul editorial al Snoop aprobă o derogare de la această regulă. 

30. Nu vom permite ca nicio plată, cadou sau alt avantaj să submineze acuratețea, corectitudinea sau independenței jurnalistice. Nu acceptăm cadouri sau alte stimulente de la persoane sau organizații care ar putea fi acoperite de Snoop.

31. Snoop nu contribuie, direct sau indirect, la campanii electorale și nu susține niciun partid politic. Același lucru este așteptat de la jurnaliștii Snoop. 

32. Participarea la evenimente electorale și partizan-politice, în alt scop decât cel editorial, este interzisă jurnaliștilor Snoop. Reporterii pot participa la evenimente civice sau organizate în jurul unei teme sociale, de pildă evenimente de susținere a drepturilor omului sau anti-discriminare. De pildă, un reporter Snoop este liber să participe la parada Pride, dar nu și la un marș de susținere a unui partid politic, oricare ar fi acesta. Acolo unde linia de demarcație este fină, este încurajată o discuție pe acest subiect în redacție.

33. Nu vom sacrifica niciunul dintre principiile detaliate mai sus pentru a crește audiența sau a face mai vizibil un subiect sau altul. 

Dacă vreun cititor consideră că nu am respectat un aspect din acest cod asumat de redacție, este rugat să ne semnaleze acest lucru pe adresa [email protected]

Codul de etică al Snoop a fost inspirat de experiența noastră ca reporteri, dar și de documente similare ale publicațiilor: New York Times, Pro Publica, The Guardian și de Codul de Practică al Editorilor IPSO din Marea Britanie.